Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen inom Gävleborgs län

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala älgförvaltningen så att uppsatta mål kan uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_17&context=29