Inventering av kulturvedslavar i naturliga miljöer i Gävleborgs län hösten 2016

Åtgärdsprogrammet för hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet startades 2011 och pågår fram till 2016. De arter som ingår i programmet är sådana som i Sverige enbart eller nästan enbart förekommer på kulturskapad ved. I åtgärdsprogrammet finns några fokusarter, men alla hotade lavar som har sin huvudsakliga förekomst på kulturved ingår i programmet. Det rör sig kanske om ett knappt 10-tal arter. Kunskapen om alla dessa lavar har successivt ökat under programperioden, och vår kunskap om arterna och deras krav är nu betydligt bättre än när det startade. Alla lavar som vi kallar ”kulturvedslavar” har tidigare förekommit eller förekommer fortfarande på naturliga växtplatser, antingen i Sverige eller på andra ställen i världen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=66&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss