Bostadsmarknadsanalys för Gävleborgs län 2015 -tema: bostäder för nyanlända

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs redovisning av detta uppdrag. Eftersom några av regeringens fokusområden är bostadsbyggande och invandring har vi valt att fördjupa analysen med ett tema om detta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=29