Sötgräs Cinna latifolia i oskyddade områden

Sötgräs är klassad som Sårbar (VU) i den nationella rödlistan och omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Sötgräset kan man hitta i två väldigt olika huvudtyper av växtmiljöer: dels i fuktiga bäckraviner, ofta på bördig mark av fint sediment dels på block, gärna i branter. Luftfuktighet är ofta hög. Artens huvudutbredning i Sverige är Gävleborg och Västernorrlands län, varför dessa län har ett särskilt ansvar för arten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=270&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss