Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lavar på kulturved i Gävleborgs län 2013-2014

Ett åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet upprättades år 2011 (Naturvårdsverket rapport nr 6439). Det pågår fram till år 2016. Med kulturved avses människoskapade substrat av trä, t.ex. lador och stängsel, som kan utgöra växtplatser för bl.a. olika arter av lavar. Eftersom timrade lador och brädlador samt gärdesgårdar inte byggs i samma utsträckning som de förfaller i jordbrukslandskapet, utan ständigt minskar i antal, riskerar även flera lavar som växer på sådana substrat att minska kraftigt och är därför rödlistade. En viktig del i åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen om de arter som ingår. Det har genomförts riktade inventeringar, både av redan kända lokaler och potentiella lokaler för dessa arter, på flera platser i Sverige under 2013 och 2014.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=60&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss