Överenskommelser för en bättre miljö - utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet för miljömål i Gävleborg

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram regionala miljömål och åtgärdsprogram för länet. I det uppdraget ingår också att följa upp mål och åtgärdsarbete, stödja kommunerna i deras miljömålsarbete och att verka för att målen får genomslag i länet. Under 2009 tecknade Länsstyrelsen överenskommelser kring åtgärdsprogrammet för miljömålen med 16 av länets aktörer. Denna rapport är en utvärdering och uppföljning av det arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_8&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss