Beskrivning av områden av riksintresse för vattenförsörjningsanläggning

Denna skrivelse är ett förslag till områden av riksintresse för vattenförsörjningsanläggning. Förslaget har lämnats av Länsstyrelsen Gävleborg till Havs- och Vattenmyndigheten i juni 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__13&context=29