Marinbiologiska undersökningar i Axmar och Hilleviks-Trödjefjärden, 2008

I denna rapport redovisas marinbiologiska undersökningarna av bottensamhällena i Axmar och Hilleviks-Trödjefjärden. För Hilleviks-Trödjefjärden har även sex vikar återbesökts (tidigare undersökning Rapport 2001:4) för att kartera utbredningen av kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss