Sammanställning av rikkärrsinventering i Gävleborgs län 2007-2009

Denna rikkärrsinventering genomfördes inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter och pågick 2007 – 2009. Under somrarna besöktes totalt 116 objekt och 185 delobjekt som klassades som rikkärr. Det finns dock ytterliga objekt som inte kunde besökas på grund av tids- och resursbrist. Det finns ett mycket stort behov för åtgärder som röjning, bete och slåtter för att restaurera och bevara rikkärren med sina speciella arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss