Regional strategi för naturvårdsbränning i skyddade områdenRegional strategi för naturvårdsbränning i skyddade områden

Skogsbrand är en viktig ekologisk process och en del av den naturliga dynamiken i skogslandskapet. Brandekologiska studier har visat på att historiskt sett brann i genomsnitt ca 1-2 % av skogarealen i Sverige årligen. Sedan mitten av 1800-talet fram till idag har förekomsten av brand i skogslandskapet minskat drastiskt som ett led i en allt mer effektiv brandbekämpning. Idag brinner i genomsnitt mindre än 0,01 % av skogsmarksarealen årligen. Avsaknaden av skogsbrand får stora ekologiska konsekvenser då flera skogstyper och många arter är helt beroende av återkommande skogsbrand för att kunna bevara sina naturvärden eller fortleva i landskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_5&context=29