Radon - En sammanställning över radonsituationen i Gävleborg

Riksdagen har fastställt nationella miljömål som vi preciserat och anpassat till förutsättningar i Gävleborgs län. I arbetet med att nå dessa mål har en studie genomförts för att kartlägga radonläget i länet. Denna rapport avser att ge en beskrivning av radonsituationen fram till oktober 2008 samt kommunernas arbete med radonfrågan. Sammanställningen grundar sig på svaren på den enkät som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet skickade till samtliga kommuner i Gävleborg under oktober 2008. Enkäten utarbetades av miljöskyddsenheten i samarbete med samhällsutvecklingsenheten och kommunerna i länet. Projektet har finansierats genom Länsstyrelsens anslag för uppföljning av miljömålen. Rapporten är sammanställd av Astrid Mäkitalo på Länsstyrelsen Gävleborgs miljöskyddsenhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_13&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss