Hotade arter i norra Hälsninglands lövskogar

Inom ramen för åtgärdsprogrammet för björklevande vedskalbaggar i Norrland samt hotade arter på asp i Norrland inventerades ett stort antal lövrika skogar i norra Hälsingland mellan Ramsjö i väster och Hassela i öster. Särskilt eftersöktes tre arter av vedskalbaggar i björkved (djupsvart brunbagge, nordlig blombock och stor svartbagge), en vedskalbagge som lever i bark på döda aspar (aspbarkgnagare) samt en lavart som finns på levande aspar (liten aspgelélav). Många andra arter registrerades vid inventeringarna. Förutom att inventera arter noterades även skogens tillstånd, särskilt med avseende på lövträdens vitalitet och föryngring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_15&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss