Detta har vi gjort – Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg

Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg. Det är en del i det nationella programmet Främja kvinnors företagande som Tillväxtverket ansvarar för och som gett länsstyrelsen medel att driva utvecklingsprojekt. För att medfinansiera dessa projekt och kunna ta vara på erfarenheter och öka kunskapen om kvinnors företagande ansökte Länsstyrelsen om och beviljades EU-medel för åren 2007-2010 så att vi sammanlagt förfogat över 15 miljoner kronor. Vi har organiserat oss i ett övergripande ramprojekt och utifrån det finansierat ett antal delprojekt riktade direkt till blivande och befintliga företagare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=29