Svartån och dess omgivning - En beskrivning och sammanställning av befintligt material

På den ca fem kilometer långa sträckan från Svartåmyran i öster till Voxnan i väster faller Svartån ca 80 meter. Ån rinner i en vidsträckt ravin som är kraftigt påverkad av stora smältvattenströmmar i inlandsisens avsmältningsskede. Vattnet rinner till stor del över kalspolade hällmarker och omges av blockiga moränpartier och myrar. I den nedre delen rinner ån genom en kanjon med branta sluttningar. Ån har troligtvis aldrig varit nyttjad för flottning. Den nedersta delen är skyddad som ett 30 ha stort naturreservat Berggrunden består av grå odeformerad granit som genomkorsas av grönsten och kvartsitgångar på ett par ställen i åns dalgång.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss