Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slutredovisning av Projekt Rikt odlingslandskap och röjningar

Ett enkelt överslag ger att det år 1951 fanns ca 125 000 lador i Gävleborgs län. Av dessa finns det bara en bråkdel kvar idag. Glädjande är att det idag bland länets fastighetsägare finns ett nyväckt intresse att bevara ladorna i landskapet. Projekt Rikt odlingslandskap och röjningar slutredovisas genom denna rapport. I projektet har tidigare erfarenheter bekräftas t.ex. när det gäller hur positivt bemötandet från fastighetsägare blir då de görs delaktiga i processen från början genom informationsträffar. Projektet har varit ett bra tillfälle att sammanställa och utvärdera minst tio års arbeten med ladprojekt i olika former.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss