Rapport om ansvarsfull alkoholservering

Antalet restauranger har på senare år fördubblats. Samtidigt har alkoholkonsumtionen på restaurangerna ökat markant och med det risken för våld och skador. Metoden Ansvarsfull alkoholservering förebygger alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö. Den bygger på samverkan mellan myndigheter och restaurangbranschen, utbildning i Ansvarsfull alkoholservering samt en effektiv tillsyn. Metodens huvudsakliga målsättning är att färre kraftigt berusade personer eller underåriga skall serveras alkohol på krogen samt att det alkoholrelaterade våldet minskar. Sedan 2002 sprids arbetsmetoden till Sveriges kommuner och länsstyrelser av Statens Folkhälsoinstitut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_5&context=29