Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet i Gävleborg

Av de 14 inventerade lokalernas alléer, parker eller gårdars träd, bedömdes tio ha höga naturvärden. Ingen av lokalerna når upp till högsta naturvärdesklass. Naturvärdena har bedömts huvudsakligen utifrån lavfloran på träden, d.v.s. epifytiska lavar. Liksom i skogslandskapet känner man sedan länge till vilka arter som är känsliga för luftföroreningar, vilka som är gynnade av dammimpregnering och vilka arter som trivs bäst på gamla respektive unga träd. Tillsammans med de rödlistade arterna har så kallade signal- eller indikatorarter tagits fram. I Gävleborg kan några arter vara särskilt betydelsefulla att söka efter, bl.a. lönnlav Bacidia rubella, dagglav Physconia distorta, hagelporlav Pertusaria cocoodes och krimmellavar Rinodina spp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss