Artkartering av fladdermöss i Gävleborgs län 2007

Artkarteringen av fladdermöss i Gävleborgs län genomfördes inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter sommaren 2007. Totalt inventerades 45 lokaler i länet med ultraljudsdetektor och vid två tillfällen fångades fladdermöss in för säkrare artbestämning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_2&context=29