Bättre företag - för en bättre miljö

Denna broschyr är tänkt att inspirera till ett framåtblickande, långsiktigt miljöarbete i ditt företag. Den är en handbok och ett verktyg för att utveckla företaget. Exempel ges på områden där vidtagande av åtgärder ger stor effekt för företaget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__4&context=29