Inventering av klöversobermal Anacampsis fuscella i Gävleborgs län 2005

Klöversobermalen (Anacampsis fuscella) är en fjäril som är lätt att inventera eftersom den är helt bunden till skogsklöver. Imago (utvecklad fjäril) är lätt att skraphåva under den aktiva perioden från soluppgång till solnedgång under framförallt juli månad. 112 st lokaler med sandblottor genomsöktes varav 101 st var grustag. Skogsklöver på sandgrund noterades på 21 lokaler, 16 i grustag, fyra i vägskärningar och en på ruderatmark. I södra delen av länet, söder om Ljusdal koord X6789250, motsvarande södra bladet av Jordartskarta Ser. Ca, nr 42. noterades skogsklöver på 15 lokaler och Norra bladet sex lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_14&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss