Fiskyngel och undervattensvegetation i Långvind, Sörsundet och Harskärsfjärden i Gävleborgs län

För att öka kunskapen om grunda havsvikars naturvärden och följa deras miljötillstånd genomför miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborg årliga inventeringar av bottenvegetation och fiskyngel längs kusten. Arbetet utgör ett led i det regionala miljömålsarbetet där det har beslutats att 10 grunda vikar bör skyddas till år 2010. I miljömålsdokumentet framgår också att Länsstyrelsen skall inventera och sammanställa uppgifter om biologiskt värdefulla kustområden. Länsstyrelsen skall också ta fram ett program för övervakning, skydd och skötsel av dessa områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_8&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss