Bränder längs järnvägen Falun-Storvik: en resurs för naturvården

Järnvägen mellan Falun och Gävle är en av landets äldsta och har under sin livstid orsakat många bränder. Under inventeringen som utfördes under våren 2005 har ett stort antal hotade arter och intressant skogsbestånd påträffats längs järnvägen. Bränderna har i hög grad påverkat åtskilliga skogssystem längs järnvägen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_16&context=29