Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snäckor och sniglar i Gävleborgs län. Om hotade arter och skyddsvärda lokaler för landmollusker.

Genom Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering har en mycket detaljerad kunskap vunnits om landmolluskfaunan i Gävleborgs län. Detta material har nu utvärderats för att kunna användas i naturvårdsplanering och miljöövervakning. Uppgifterna om loka­lerna har tagits fram ur Naturhistoriska Museets databas, där de lagrats alltefter materialet bearbetats. Totalt har 977 lokaler inventerats i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=667&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss