Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

  • 21FS 2023:5


    Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Östanbräck 1:45 inom Hudiksvalls hamn i Hudiksvalls kommun.
  • 21FS 2023:4


    Utkom från trycket den 1 februari 2023.Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifterom tillåtet område för användning av vattenskoter i Ljusdals kommun.

Kontakt