Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår att vindkraftsparken Eystrasalt får tillstånd

Stor vindkraftspark ute till havs.

Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag för den havsbaserade vindkraftsparken Eystrasalt. Efter ett års beredning föreslår Länsstyrelsen idag att regeringen godkänner ansökan om vindkraftsparken.

Vindkraft till havs är en stor del av möjligheten att nå det svenska målet om fossilfritt energisystem år 2040. Inom EU arbetas det nu med att ta fram klimatmål till 2040. Nuvarande mål innebär en minskning av utsläppen med 55 procent från år 1990 till år 2030. Eystrasalt förväntas kunna bidra med upp till 12 TWh fossilfri el per år.

– Det här ett viktigt bidrag till den gröna omställningen som vi måste göra, säger landshövding Per Bill.

Gävleborg har idag en negativ energibalans och elanvändningen förväntas öka i länet likväl som i övriga landet. Att anlägga produktion av förnybar el i Bottenhavet gör att elen kommer att produceras i en del av landet där det sker en snabb utveckling av elintensiv industri konstaterar Länsstyrelsen i sitt beslut.

Flera intressen har vägts in

Under beredningen har myndigheter, intressenter och enskilda haft möjlighet att lämna synpunkter. Efter en sammanvägd bedömning mellan olika intressen har Länsstyrelsen kommit fram till ett beslutsförslag.

– Nyttan med Eystrasalt väger tungt då den både bidrar till att minska klimatpåverkan och är en förutsättning för regional utveckling, säger Per Bill.

Vinskraftsparken Eystrasalt ligger inom Sveriges ekonomiska zon i höjd med Hudiksvall och närmaste avstånd från den svenska kusten är cirka 60 km.

Regeringen fattar beslut

Det är regeringen som prövar tillstånd för havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon. Regeringen kan delegera beredningsprocessen till länsstyrelserna. Regeringen fick in ansökan om Eystrasalt Offshore 13 april 2023 och delegerade beredningen till Länsstyrelsen Gävleborg. Den 3 juli 2024 överlämnar Länsstyrelsen Gävleborg förslaget till beslut till regeringen om att godkänna ansökan om den havsbaserade vindkraftparken.

Regeringens beslut kan inte överklagas, men kan efter ansökan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakt

Sofia Rohlin

Kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss