Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjaktsområde efter varg utökas

Varg

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade 14 juni om skyddsjakt på en varg efter flera angrepp på får i Bollnäs kommun. Nu utökas området något.

Skälet till beslutet om skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada på tamdjur då det under juni har skett tre angrepp på får inom ett begränsat område. Även i augusti 2023 skedde ett angrepp på får i närområdet. Länsstyrelsen har besiktat alla döda får och funnit att angreppen orsakats av varg.

Natten till den 17 juni observerades två vargar i nära anslutning till en fårbesättning direkt utanför skyddsjaktsområdet. Vargarna skrämdes bort av skyddsjägarna med stöd av paragraf 28 i Jaktförordningen. Länsstyrelsen ser nu ett behov av att utöka området något i syfte att säkerställa att ytterligare allvarlig skada inte sker i samband med att skyddsjakten bedrivs.

Länsstyrelsen bedömer att det, utöver skyddsjakt, inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra att fler angrepp på tamdjur sker i området. Skyddsjakt efter en varg bedöms inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde. Jakten får utföras av jägare utsedda av länsstyrelsen och får som längst bedrivas till och med den 5 juli. Jakten får bedrivas inom ett begränsat område kring Hällbo och Kilafors i Bollnäs kommun.

Beslut om ändring av jaktområde Hällbo Pdf, 281.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss