Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är maskinerna i gång i Voxnan

Bild som visar återställningsarbetete med grävmaskin.

Tre maskiner kommer under sommaren 2024 bidra i arbetet med att återställa vattendrag i Voxnan och Mellanljusnan.

– Voxnan är inte lika söndersprängt som Västerhocklan som vi hade fokus på förra året, det gör att arbetet här går snabbare, säger Peter Mathisen, projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Den 3 juni drog arbetet med årets restaureringar igång i projektet Rivers of LIFE. Syftet med projektet är att återställa och förbättra vattendragens ekosystem efter flottningsepoken. För att timret skulle flyta med så få hinder som möjligt stängdes sidogrenar av, vattendragen rensades på sten, block och hällar genom handkraft, dynamit och bandtraktorer. Detta som var till gagn för flottningen har haft stor negativ påverkan på biologin i och runt vattendragen.

Återställningsarbetet sker i huvudsak med grävmaskiner.

Återställningsarbetet sker i huvudsak med grävmaskiner. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Återställningsarbetet sker i huvudsak med stora grävmaskiner. Under 2024 kommer Länsstyrelsen arbeta med tre maskiner. Den första kom den 3 juni för att riva en damm i Kolarsjöbäcken. Nivån i sjön kommer att bibehållas genom att man anlägger ett naturligt sjöutlopp som gör att bland annat fisk kan vandra förbi vid utloppet där dammen ligger. Gamla uttjänta dammar är ett stort problem då många övergivits utan tanke på behovet av fria vandringsvägar för djuren i våra vattendrag.

– När flottningsepoken var över och skogsbilvägar anlades skapades ett nytt problem, vägtrummor anlades oftast på sådant sätt att fisk och annan akvatisk fauna inte kunde passera. Därför byter vi också ut ett antal vägtrummor i projektet. Årets första blir ett par kilometer nedströms Kolarsjön. Något vi gör så fort dammen är avklarad, säger Peter Mathisen.

Därefter fortsätter arbetet med resten av Voxnan ner mot Finnstugaströmmen, som är den sista.

– Förra året när vi började restaurera Voxnan visste vi inte riktigt hur snabbt det skulle gå. Jag var lite orolig när biflödet Västerhocklan hade restaurerats så långsamt, men det visade sig gå mycket bättre i Voxnan. Det var inte lika söndersprängt som Västerhocklan och det fanns mer naturligt material kvar att jobba med som gjorde att säsongen blev riktigt bra trots flera veckors uppehåll på grund av höga flöden, säger Peter Mathisen.

Totalt restaurerades 8,8 kilometer av Voxnans strömsträckor samt ett par kilometer i Västerhocklan under förra året. 600 ton grus kördes ut för att ersätta det som spolats bort.

– Ungefär halva Voxnan är kvar inom det som ska göras i projektet. Vi väntar dock på besked från domstol för tillståndet, vilket kan dröja till efter semestern. I väntan på det har vi några områden vi får jobba i längs Voxnan och när de är klara kan det bli fortsatt arbete i Ängerån som påbörjades 2022, fortsätter Peter Mathisen.

I projektet ingår även restaureringar av Mellanljusnan. I dagarna kommer Länsstyrelsen lämna in ansökan till domstol för att få tillstånd för åtgärder.

– Precis som de flesta andra vattendrag är Ljusnan extremt påverkat av både vattenkraft och historiska rensningar. Inom projektet jobbar vi bara med utformningen av älven och rättar till det som är möjligt av tidigare rensningar. Vi förbättrar de naturliga processerna så gott det går i ett så hårt reglerat vatten. Flottledslämningarna längs Mellanljusnan har också ett stort bevarandevärde ur ett kulturhistoriskt perspektiv så vi kommer att få kompromissa mer än önskvärt ur ett biologiskt perspektiv. Det handlar om enorma ledarmar i huggen sten och vissa av dem har vi helt enkelt inte ekonomiska muskler att forsla bort i dagsläget, säger Peter Mathisen.

Initialt planeras det för tre maskinlag i Hamra- och Rullboområdet under 2024. Dessa arbetar sig nedströms mot Blommaberg och Voxnabruk under säsongen. I projektet ingår även en sträcka i Voxnan som ligger i Härjedalen som ska åtgärdas. Innan restaureringarna påbörjades har vattendragen inventerats av arkeologer för att kartlägga flottningens kulturmiljöer. Detta har sedan använts som ett underlag för att bestämma vilka lämningar som ska bevaras till eftervärlden. Under vecka 29, 30, 31 och 32 pausas restaureringarna på grund av semester.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss