Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg

Bild på varg i skogen.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har idag, den 14 juni 2024, beslutat om skyddsjakt efter en varg. Jakten får utföras av jägare utsedda av länsstyrelsen och får som längst bedrivas till och med den 5 juli. Jakten får bedrivas inom ett begränsat område kring Hällbo och Kilafors i Bollnäs kommun.

Anledningen till skyddsjakten är att förhindra allvarlig skada på tamdjur. Mellan den 11 och 13 juni 2024 har tre angrepp på får skett inom ett begränsat område. Även den 22 augusti 2023 skedde ett angrepp på får i närområdet. Länsstyrelsen har besiktat alla döda får och funnit att angreppen orsakats av varg.

Vargreviret Tönsen har funnits i området under flera år. Avkommor från reviret har rört sig i aktuella byar under den gångna vintern och våren. Länsstyrelsen bedömer att det är en avkomma från reviret som utfört angreppen och riktar skyddsjakten mot den vargen. En av föräldravargarna i reviret är en F1:a, första generationens avkomma från en invandrad varg. Länsstyrelsen bedömer att det inte är den som rör sig i byarna och angriper får. Det innebär således liten risk att det är den individen som blir föremål för skyddsjakten.

Länsstyrelsen bedömer att det, utöver skyddsjakt, inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra att fler angrepp på tamdjur sker i området. Skyddsjakt efter en varg bedöms inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss