Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om Licensjakt efter björn 2024

Björnhane vandrar på en myr.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har idag beslutat om licensjakt efter björn 2024. Jakten inleds den 21 augusti och totalt får 125 björnar fällas i länet.

Björnstammen ska förvaltas så att länets förvaltningsnivå på 300 björnar uppnås. Förvaltningsnivån är beslutad av länets viltförvaltningsdelegation. Björnstammen regleras med hänsyn till risken för skador och negativa socioekonomiska effekter för boende och verksamma i länet. Länsstyrelsens målsättning med förvaltningen är att bibehålla en acceptans för rovdjuren och förvaltningen av dessa.

– Beräkningar visar att de senaste årens jakt resulterat i att björnstammen minskat sedan den senaste inventeringen genomfördes i länet. Årets jakt syftar till att ytterligare sänka stammen mot den beslutade förvaltningsnivån.

Samverkan har genomförts med övriga län som ska bedriva björnjakt för att säkerställa att jaktuttagen inte äventyrar björnstammens gynnsamma bevarandestatus.

Björnjakt med hjälp av åtel

Telefonnummer för anmälan om fälld/påskjuten björn samt information om återstående tilldelning: 010-225 11 99

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss