Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys visar
balans i många kommuner

Bild på nycklar och en nyckering med ett hus på.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Årets bostadsmarknadsanalys för 2024 visar att sju av länets kommuner har balans på bostadsmarknaden. Endast två kommuner bedömer underskott på bostäder, medan en kommun bedömer överskott på bostäder.

Den trend Länsstyrelsen sett framför sig med fler bostadsmarknader i balans har ökat det senaste året. Orsakerna bakom utvecklingen är ett högt antal färdigställda bostäder på senare år, i kombination med en negativ befolkningsutveckling i länet.

– Befolkningen i länet minskar och det råder ett födelseunderskott i alla kommuner. Befolkningsminskningen beror också på att färre flyttar till länet och minskad invandring. Kommunerna uppger vikande befolkningsunderlag som en av begränsningarna till bostadsbyggande, säger Erika Eklund, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Bostadsbyggandet har minskat i snabb takt. De finansiella svårigheterna för byggbranschen, som gäller för hela landet, råder även i Gävleborg.

– Länets negativa befolkningsutveckling i kombination med att flera av länets kommunala bostadsbolag inte har tillräckliga ekonomiska resurser utgör så pass stora hinder att det är svårt att se bostadsbyggandet ta fart i närtid. De redan särskilt utsatta grupperna med störst behov är de som påverkas mest av en mer ansträngd bostadsmarknad, säger Erika Eklund.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss