Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen har beslutat om ändringar i Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Axmar

Regeringen beslutade den 2 maj 2024 om förändrade föreskrifter i Axmars naturreservat som ligger i kommunerna Söderhamn och Gävle.

Regeringen beslutade att ändra formuleringen av föreskriften A12, och upphäva föreskrift C12 om förbud för militära övningar. Föreskrifterna har även kompletterats med undantag för vissa av Försvarsmaktens och Sjöfartsverkets verksamheter i enlighet med regeringens beslut.

I övrigt gäller Länsstyrelsens beslut från den 15 november 2021, diarienummer 6559-2011.

Regeringens beslut finns tillgängligt hos Länsstyrelsen. Diarienummer 4084-2024.

Det går inte att överklaga beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss