Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter skarv

Bild på skarv på sten i vattnet.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen beslutade 16 maj att bevilja skyddsjakt efter skarv i längs Gavleån i Gävle kommun samt i Storsjön i Sandviken.

Skyddsjakten i områdena beviljas i syfte att minska risken för allvarlig skada och för att skydda sårbara fiskpopulationer.

Skarvpopulationen har ökat i länet sedan den årliga inventeringen av skarv inleddes 2012. Många skarvar som letar efter mat på samma ställe kan orsaka stor skada på fiskbestånd och även på fiskares inkomst, något som både forskning såväl som lokal kunskap bekräftar.

­– Länsstyrelsen har gjort den samlade bedömningen att bevilja de två ansökningar om skyddsjakt som lämnats in. Detta med anledning av den risk för allvarlig skada som skarvens födosök och dödande av fisk innebär för känsliga fiskbestånd, säger Emma Forsgren, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Tidigare ansökan

Länsstyrelsen avslog tidigare ansökan om skyddsjakt efter skarv längs Gavleån. De sökande har efter dialog med Länsstyrelsen lämnat in nya ansökningar om skyddsjakt. Ansökan har sedan bedömt på nytt och beviljats av oss på Länsstyrelsen utefter att nya och ytterligare uppgifter kommit fram.

­– Tidigare bedömde vi på Länsstyrelsen att andra lämpliga lösningar behövdes undersökas ytterligare. Länsstyrelsen har övervägt flera andra lösningar men har kommit fram till att skyddsjakten även ska kunna användas som en skrämselåtgärd, särskilt när jakten bedrivs över tid och genom att tillåta att få individer får fällas varje dag, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Genom att jakten bedrivs i syfte att skrämma fåglarna är förhoppningen att skarven inte längre ska söka föda inom det angivna skyddsjaktområdet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss