Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter skarv längs Gävleborgskusten

fåglar i ett träd.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter 1 900 skarvar längs Gävleborgskusten under 2024. Länsstyrelsen har tagit hänsyn till de ansökningar om skyddsjakt som kommit till myndigheten de senaste månaderna. Syftet med ansökningarna har varit att skydda känsliga fiskbestånd.

Skarvpopulationen har ökat i länet sedan den årliga inventeringen av skarv startade 2012. Många skarvar som letar efter mat på samma ställe kan ge stor skada på fiskbestånd och även på fiskares inkomst, något som både forskning såväl som lokal kunskap bekräftar.

– Vi ser att skarven fortsätter att öka i länet och gör därför bedömningen att skyddsjakt behövs för att förhindra skada på fiske och för att skydda känsliga fiskbestånd, säger Emma Forsgren, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Jaktområden och jakttider

Länets kust delas in i tre områden med en utsedd samordnare för varje område. Samordnaren har ansvar för samordning och återrapportering av jakten.

Skyddsjakt i syfte att skydda känsliga fiskbestånd får bedrivas från 8 mars till och med 30 april längs hela Gävleborgs kust. Samt från 1 augusti till och med 31 oktober.

– Ett uppehåll under månaderna maj, juni och juli syftar till att ta hänsyn till häckningsperioden för kustlevande fågelarter samt till allmänhet och boende som rör sig området under sommarmånaderna, säger Emma Forsgren.

Undantag under sommarperioden

Jakt i syfte att skydda känsliga fiskbestånd, utöver de ovanstående tiderna, får bedrivas inom lokala fiskefredningsområden och Natura2000-områdena Harkskärsfjärden och Långvind, under uppehållet. Jakt i syfte att förhindra allvarlig skada på fiske får bedrivas inom 300 meter från fasta och rörliga fiskeredskap under samma period.

Länsstyrelsen bedömer att en skyddsjakt på 1 900 skarvar inte försvårar populationens gynnsamma bevarandestatus på regional eller nationell nivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss