Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av naturreservatet Agön-Kråkön

klipphällar vid havet

Utsikt över en udde på Agön med klipphällar och klapperstensfält. Foto: Andreas Wedman

Länsstyrelsen beslutade idag om ändring av naturreservatet Agön-Kråkön. Reservatet är 4622 hektar stort och ligger 20 kilometer sydost om Hudiksvall i Hudiksvalls skärgård. Beslutet innebär att marina naturvärden i området inkluderas och att det blir en mer ändamålsenlig förvaltning av områdets höga naturvärden.

Det naturområde som ingår i Agön-Kråkön naturreservat skyddades genom beslut 1991 till delar som naturreservat och delar som naturvårdsområde. 2004 förstärktes skyddet ytterligare genom att hela området avsattes som naturreservat, med syfte att skydda ett större sammanhängande oexploaterat skärgårdsområde och bevara den biologiska mångfalden, den värdefulla natur- och kulturmiljön samt områdets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Ändringen av beslutet har stärkt möjligheten att förvalta områdets höga naturvärden på land där skötselåtgärder såsom brandefterliknande skötsel och naturvårdsbränningar möjliggörs. Dessutom har områdets marina naturvärden tydligare inkluderats, såsom områdets öar och skär med dess revstrukturer samt områdets vikar och sund.

Naturreservatet lyfter fortfarande friluftslivet, där områdets vackra och vildmarksartade ytterskärgårdsområde har stor betydelse för friluftslivet. Skärgårdsområdet har flera fina naturhamnar med anläggningar för båtburna besökare. Området har rik historia med flera gamla fiskelägen och hamnar med lämningar från 1300-talet som vittnar om områdets kulturhistoriska betydelse. Det ska även fortsättningsvis tas hänsyn till.

Vass framför ett vatten.

Utsikt över Storhamnsviken på Agön en solig sommardag. Fotograf: Andreas Wedman

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 14, hav och marina resurser.Förstora bilden
Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss