Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ålsjöns naturreservat har blivit nästan 100 ha större

Rastande fåglar på våren

Länsstyrelsen fattade idag ett nytt beslut för Ålsjöns naturreservat. Reservatet som ligger några kilometer söder om Söderhamn bildades 1978 för att bevara länets viktigaste fågelsjö. Ålsjöområdet har mycket höga naturvärden och är också ett värdefullt och lättillgängligt område för friluftslivet. Naturreservatet är nu 248 ha stort!

Den största skillnaden jämfört med tidigare är att Ålsjöängarna, det stora gräs- och våtmarksområdet väster om E4, har tagits med i naturreservatet. Helena Persson, biolog på Länsstyrelsen berättar att ängarna restaurerades 1995 och att de sedan dess har vårdats till förmån för naturvärdena. Idag betas stora delar av området av nötdjur.

Förutom Ålsjöängarna har en del äldre skog öster om E4 lagts till i naturreservatet. Föreskrifterna i naturreservatet har förstärkts för att bättre skydda områdets fågelliv och naturvärden och nu finns också en ändamålsenlig skötselplan för området.

Ålsjöområdet är sedan länge ett lättillgängligt och populärt utflyktsmål för fågelskådare, naturintresserade och skolklasser. Redan på 1960-talet byggdes det första fågeltornet vid sjöns södra strand. Idag är det lätt att uppleva naturen här! Här finns breda trätrottoarer, stigar, flera rastplatser, tre fågeltorn och en stor parkering. Det välordnade området är till stor del ett resultat av projekt som Söderhamns kommun drivit tillsammans med det lokala föreningslivet och Länsstyrelsen.

Naturreservatet har en mycket variationsrik natur med både sjö, gräsmarker, våtmarker och gammal skog med mera. Ålsjön är länets främsta fågelsjö med mer än 60 häckande fågelarter där brun kärrhök, trana, skedand och svarthakedopping är några exempel. På Ålsjöängarna häckar arter som exempelvis storspov, tofsvipa och gulärla. De är arter som vill ha stora områden med hävdade gräsmarker och som har det tufft i dagens moderna och storskaliga jordbrukslandskap. Under höst och vår är både Ålsjön och Ålsjöängarna viktiga rastlokaler för änder, vadare, gäss, trana, rovfåglar och tättingar.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss