Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen stoppar Holmens möjligheter till jakt på statlig mark

Älg som springer i snön

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen anser att älgförvaltningsgruppen, där skogsbolaget Holmen är ordförande och största markägare, inte har följt vad som står i avtalet för nyttjande av statlig mark. En konsekvens är att för många älgar skjutits i området. Länsstyrelsen har därför beslutat att säga upp avtalet.

Under hösten har Länsstyrelsen Gävleborg konstaterat att Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde inte har hanterat jakten enligt gällande bestämmelser. Det har resulterat i en överskjutning av en älgstam som, enligt den nationella älgstamsberäkningen, befinner sig i ett ansträngt läge. Länsstyrelsen väljer därför att säga upp nyttjanderättsavtalen, det innebär att skogsbolaget Holmen förlorar rätten att använda marken för jakt.

Länsstyrelsen har haft löpande dialog med älgförvaltningsgruppen för området utan att lyckas nå samsyn i frågan och gruppen har låtit jakten fortgå.

– Det här är en allvarlig situation. Älgförvaltningen är uppbyggd med dialog och samverkan i åtanke. Det sätt man bedrivit jakten i norra Hälsingland riskerar att leda till skador på förtroendet för systemet i stort som kan bli svåra att reparera, säger Sandra Wahlund, enhetschef för Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Ansvar och uppsägning

Holmen är en av de största markägarna i området, ordförande i gruppen för älgförvaltningen samt även företrädare i de älgskötselområden där de kraftigaste överskjutningarna skett. Länsstyrelsen anser därför att bolaget bär ett ansvar för hur situationen utvecklats sig i området.

På uppdrag av Naturvårdsverket har länsstyrelserna möjlighet att upplåta statligt ägd mark för jakt. Det sker under förutsättning att jakten bedrivs med inriktning på naturvård och sund viltförvaltning och att befintlig lagstiftning efterlevs. Länsstyrelsen Gävleborg anser att förhållningssättet i norra Hälsingland frångår vad som angetts i avtalen för det aktuella området och väljer därför att säga upp dem. Det innebär att Holmen inte kommer att kunna jaga på marken efter att uppsägningstiden löpt ut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss