Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt på lodjur under 2024

Två lodjur syns mot snön.

Under lodjursjakten 2024 får 30 lodjur fällas i länet. Bild: Lena Heckendorn, Pexels.

Länsstyrelsen Gävleborg har idag beslutat om licensjakt på lodjur under 2024.
Jakten, som inleds den 1 mars, får bedrivas i hela länet. Totalt får 30 lodjur fällas.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under vintern 2022/2023 fanns 20,5 lodjursföryngringar i länet. Det motsvarar en stam på ungefär 128 lodjur.

Det är länets viltförvaltningsdelegation som beslutar om hur stor lodjursstammen ska vara i länet. Gävleborgs lodjursstam ska förvaltas så att förvaltningsnivån på 13 årliga föryngringar kan nås, vilket motsvarar cirka 81 individer.

– Ett uttag på 30 lodjur syftar till att minska lodjursstammen mot länets förvaltningsnivå. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur, säger Simon Viklund vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Jakten bedrivs i samverkan med närliggande län

Beslutet har föregåtts av samverkan med övriga län som avser bedriva licensjakt efter lodjur 2024 och länsstyrelsen bedömer att jaktuttaget inte äventyrar lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Licensjakt är ett av verktygen i förvaltningen av de stora rovdjuren och jakten genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss