Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snökaos eller barmark? En omvälvande förändring av vår vinter

Snöförhållandena håller på att förändras. Hela norra Sverige har varit känt för sina långa och kalla vintrar med generösa mängder snö. I Gävleborg har vi normalt sett haft snö från mitten av oktober ända fram till mitten av maj, med ett snödjup kring 30 cm.

Under de senaste årtiondena har vi haft kortare period med snö och mindre snödjup, med anledning av klimatförändringarna och varmare klimat på vintern. Beroende på utvecklingen av klimatförändringarna, som det ser ut nu, kommer vita vintrar att bli betydligt kortare med mer is och slask, vi har också en ökad tendens, speciellt vid kusten, att få snökanoner som matar på med mycket snö på kort tid. Vem minns inte snökaoset i Gävle 1998, som nu är precis 25 år sedan.

Vi ser att snö är en väsentlig del av livet i norra delen av Sverige, historiskt, nu och i framtiden. Snöförhållanden påverkar människor, näringar och kulturen i norr. Men i framtiden hotas den vita vintern av det varmare klimatet och det kommer få konsekvenser för många.

Sveriges nordligaste länsstyrelser har tagit fram en rapport som handlar om hur snöhållandena i norra Sverige kan utvecklas i framtiden när de påverkas av klimatförändringar. Rapporten är utförd av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Länsstyrelserna har tagit fram en kort tillhörande film om rapporten.

Rapport: Snö i framtida klimat - För de sju nordligaste länen Länk till annan webbplats.

Det finns även en kartvisningstjänst där den intresserade i detalj kan se hur snöförhållanden kan bli i framtiden, givet utveckling av klimatförändringar. Kartskikten för snö finns i länk nedan under ”Hydrologi/LST SMHI Klimatserier, meteorologi utökade snöindikatorer”.

Klimat-GIS Gävleborg Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå i vissa områden. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 13, bekämpa klimatförändringarna.Förstora bilden

Kontakt

Enheten för hållbar utveckling

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss