Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lansering av Åtgärdsprogram för miljömålen
i Gävleborgs län 2023–2030

Skog och himmel med texten - Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.

Den 30 november lanseras det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 under en seminariedag i Söderhamn. Åtgärdsprogrammet är ett viktigt redskap för att vi ska nå en hållbar utveckling i länet. Målet är att vi till nästa generation lämnar över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för miljömålen. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner, verksamma myndigheter, näringsliv, politiker, tjänstepersoner,
ideella organisationer och andra organisationer. Det nya åtgärdsprogrammet har fyra temaområden – energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv, samt giftfritt och cirkulärt samhälle. Samt ett övergripande område som innehåller åtgärder med fokus på övergripande styrning och samverkan. Till dessa områden finns en rad åtgärder som kopplar till ett eller flera av temaområdena.

Seminariedagen blir både ett avstamp för det nya åtgärdsprogrammet och en avrundning av det förra programmet. Under förmiddagen ger kommunerna inspirerande exempel från förra programperioden med temat – detta har genomförts och nyckeln till framgång. På eftermiddagen ger näringslivet goda exempel i det fortsatta arbetet framåt med fokus på det nya åtgärdsprogrammets temaområden. Det blir även givande panelsamtal som - Nu fortsätter resan! Hur går vi vidare i Gävleborg? Och naturligtvis, lanseringen av det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 - Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.

– Miljömålen syftar till att vi ska nå en hållbar utveckling. I Länsstyrelsens miljömålsuppdrag ingår att i bred samverkan genomföra regionala åtgärdsprogram för miljömålen och vi har ett väl inarbetat samarbete i Gävleborgs län. Därför är det extra viktigt att vi tillsammans samlas under en hel dag, lyfter förra periodens goda exempel och samtidigt blickar framåt och lanserar det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län, säger Ola Nyberg, samordnare för Miljömålen på Länsstyrelsen Gävleborg.

Ta del av det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 - Tillsammans mot ett hållbart Gävlebor 2030 samt Bilaga och Remissammanställning.

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Uppdaterat 2023-11-24

Moderator för dagen är Göran Enander, ordförande i Miljömålsrådet. Han leder också utredningen av Svenska kyrkans skogsförvaltning som ska rapporteras i december 2023.

09.10 Välkommen till Söderhamn!
John-Erik Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Söderhamns kommun

09.20 Introduktion och syftet med Gävleborgs resa mot 2030
Per Bill, Landshövding Gävleborgs län

09.35 Sammanfattning och utvärdering av nuvarande åtgärdsprogram
Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg

09.45 Kommunernas inspirerande exempel från nuvarande Åtgärdsprogram.
Detta har genomförts och nyckeln till framgång.

 • Sandvikens kommun, Kommunalråd Maria Persson
  Fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken.
 • Bollnäs kommun, Tommy Winqvist, kommunalråd
  Restaurering av våtmarken i Mödänge och bygget av Renhammarskolan.
 • Ovanåkers kommun, KSO Yoomi Renström och kommunchef Mattias Bergström
  Biosfärsområde Voxnadalen.

10.00 Fika

10.30 Fortsättning Kommunernas och Region Gävleborgs inspirerande exempel från nuvarande Åtgärdsprogram. Detta har genomförts och nyckeln till framgång.

 • Söderhamns kommun, Petra Löfgren, biträdande kommundirektör
  Reserverade kontrakt med sociala företag/second hand.
  Miljöpedagoger förebygger avfall
 • Ljusdals kommun, Peter Evansson, tillförordnad chef för Verksamheten för strategisk
  och hållbar utveckling
  Fria fiskvägar etableras från Hennan till Ljusnan.
 • Hofors kommun, Kjell Johansson
  Växthusen i Hofors.
 • Hudiksvalls kommun, Lina Johnsson, kommunalråd
  Fiskevård och dagvattendammar.
 • Ockelbo kommun, Åsa Holmberg, Miljöstrateg VGS
  Odlings-PT (personliga tränare inom odling).
 • Gävle kommun, Katarina Johansson, enhetschef Miljöstrategiska enheten
  och Rasmus Ahlen, Miljöstrateg
  Gävle klimatavtal.
 • Region Gävleborg, Susanna Andersson Interna miljöavdelningen Region Gävleborg
  Läkemedel och ”hit och dit-cyklar i trafiken” samt ett till exempel från internmiljö.
 • Nordanstigs kommun
  Hyggesfritt skogsbruk.

11.15 Lansering av nytt åtgärdsprogram Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.
Åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål 2023–2030
Ola Nyberg och Magnus Eriksson, samordnare för miljömålen, Länsstyrelsen Gävleborg

11.30 Panelsamtal med kommunrepresentanter, Region Gävleborg och landshövding
Per Bill. Finns det gemensamma nämnare? Vilka styrkor kan vi bygga vidare på?

 • Sandviken: Maria Persson, Kommunalråd
 • Bollnäs: Tommy Winqvist, Kommunalråd
 • Ovanåker: Yoomi Renström, KSO
 • Hudiksvall: Lina Johnsson, kommunalråd
 • Region Gävleborg: Susanna Andersson Interna miljöavdelningen
 • Länsstyrelsen Gävleborg: Landshövding Per Bill

12.00 Lunch

Goda exempel från näringslivet

13.00 Värmebehandlat trä bidrar till ett giftfritt cirkulärt samhälle
Gustav Åström och Erik Åström, HeatWood

13.15 Ovakos resa mot fossilfrihet
Marit Jobs, Ovako

13.30 Kopparfors Skogar
Per Österberg, Kopparfors Skogar och Caroline Ankarcrona, styrelseledamot
Kopparfors Skogar

14.00 Kunskap bygger en hållbar värld. Forskning bidrar till samhällsomställning.
Agneta Morelli och Annika Strömberg, Högskolan i Gävle

14.15 Fika

14.45 Civilsamhället och Nätverket för ett hållbart Söderhamn
Lennart Renöfält, Nätverket för Hållbart Söderhamn och Bernt Larsson, Naturskyddsföreningen

15.00 Nu fortsätter resan! Hur går vi vidare i Gävleborg? Hur bidrar vi till åtgärdsprogrammet?

 • Region Gävleborg: Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg: Inga-Lill Carlsson
 • Högskolan i Gävle: Annika Strömberg
 • Lantbrukarnas Riksförbund: Pirjo Gustafsson
 • Kopparfors Skogar: Per Österberg

15.30 -15.40 Avslut
Länsstyrelsen Gävleborg och moderator Göran Enander

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 1, ingen fattigdom.Förstora bilden
Globala målen mål 2, ingen hunger.Förstora bilden
Globala målen mål 3, god hälsa och välbefinnande.Förstora bilden
Globala målen mål 4, god utbildning för alla.Förstora bilden
Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 6, rent vatten och sanitet för allaFörstora bilden
Globala målen mål 7, hållbar energi för alla.Förstora bilden
Globala målen mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Förstora bilden
Globala målen mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur.Förstora bilden
Globala målen mål 10, minskad ojämlikhet.Förstora bilden
Globala målen mål 11, hållbara städer och samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 12, hållbar konsumtion och produktion.Förstora bilden
Globala målen mål 13, bekämpa klimatförändringarna.Förstora bilden
Globala målen mål 14, hav och marina resurser.Förstora bilden
Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 17, genomförande och globalt partnerskap.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss