Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Sandsjöån

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 16 november 2023 beslutat om bildande av Sandsjöåns naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 335 hektar och är beläget cirka 10 kilometer sydväst om Hamra i Ljusdals kommun.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (diarienummer 1582-2023). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss