Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fixar vi maten så fixar vi planeten

Åkermark

Foto: Kjell Sjelin

En kall vinterdag i november samlades ett 60-tal intresserade i Mo bygdegård för att lära sig mer om jordhälsa, kolinlagring och mångfald inom matsystemet. Arrangörer var Nätverket för ett hållbart Söderhamn, Centrum för flexibelt lärande (CFL), Svensk Kolinlagring, Söderhamns kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.

Richard Karmhag, Ranbogården, inledde och förmedlade viktig kunskap om allvaret med klimatförändringarna och hur vi överträtt de planetära gränserna inom många områden, inte minst biologisk mångfald. Han berättade om hur matproduktionen kan bidra till att lagra kol och öka den biologiska mångfalden genom så kallat skogsjordbruk.

Martin Gustavsson är lärare på Färnebo folkhögskola och konsult för anläggning av skogsträdgårdar. Han berättade om flera olika exempel på kommuner som byggt upp småskaliga skogsträdgårdar med stor mångfald och olika ätbara växter. Några kommunrepresentanter som deltog från länet blev mycket inspirerade att göra något liknande hos dem.

Sista passet innan lunch berättade Christina Berneheim om organisationen Svensk kolinlagring och vikten av jordhälsa för en fortsatt produktion av livsmedel på våra jordar. De har samarbete med cirka 40 lantbrukare runt om i landet för att bygga upp kunskap om kolinlagring och jordhälsa. En sådan gård är Ranbogården i Söderhamn som drivs av Richard Karmhag och Annika Karmhag Olsson sedan 2016.

Ranbogårdens arbete

På Ranbogården har de börjat bygga upp flera olika miljöer med träd, buskar och andra perenna växter. Under eftermiddagen fick alla deltagare besöka gården och lära mer om perenna system och vilken mat som kan produceras i dessa.

– Det känns mycket roligt att Ranbogården är sådana pionjärer och är med i uppbyggandet av kunskapen kring jordhälsa och kolinlagring. De besitter mycket kunskap som fler i länet kan dra nytta av. Vi lär få höra mer om dem under de kommande åren, säger Rebecka Wikström, projektledare för Gävleborgs livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med kunskapshöjande insatser för lantbruket, att vara medarrangör av den här kunskapsdagen är en del i det arbetet.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 2, ingen hunger.Förstora bilden
Globala målen mål 12, hållbar konsumtion och produktion.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss