Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi flaggar för allas rätt till en våldsfri vardag

Två händer som håller en orange blomma

Foto: Raphael Brasileiro, Pexels

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många idag i relationer där de utsätts för våld. Under En vecka fri från våld tar Länsstyrelsen Gävleborg ställning för en värld utan våld. Den 25 november flaggar vi därför i orange på Gävle slott och vid huvudkontoret på Borgmästarplan i Gävle. Flaggar gör även länets kommuner.

Den 20–26 november pågår En vecka fri från våld, ett initiativ som samlar engagemang och arrangemang i hela landet för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Genom ett ökat fokus och med utbildande insatser vill vi visa att våld går att förebygga. Ingen människa ska leva under våldsamma förhållanden, säger landshövding Per Bill.

Nu färgar vi länet orange under En vecka fri från våld

I november 2021 valde Länsstyrelsen att lysa upp slottet i Gävle i orange färg för att uppmärksamma Orange Day den 25 november. Mot bakgrund av stigande elpriser och uppdraget att minska energianvändningen, hos oss själva och andra, väljer vi i år istället att hissa flaggor på Gävle slott och vid Borgmästarplan.

Då Orange Day i år infaller på en lördag så kommer Länsstyrelsen smygstarta flaggningen redan under fredagen.

– Vi flaggar i orange för att visa att vi säger nej till våldet. Vi uppmanar också länets invånare att lyfta färgen orange den här dagen för att manifestera mot våldet, fortsätter landshövding Per Bill.

I år kommer även länets samtliga kommuner att flagga tillsammans med Länsstyrelsen. Detta för att visa att vi tillsammans tar avstånd från kränkningar, våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Länsstyrelsens uppdrag att bekämpa våld i nära relationer

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete.
I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen arbetar även för mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten och genom stöd till andra aktörer. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt jämställdhetsproblem. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt i världen oberoende av förövarens eller offrets etnicitet, härkomst, klass, sexualitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Orange Day instiftades av FN

Den 25 november instiftades 1999 av FN:s generalförsamling som Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. 2008 inrättades sedan Orange day – en dag då hela världen uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.

Ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Låt oss därför tillsammans färga Gävleborg orange den 25 november!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss