Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av jordbrukarstöd bidrar till livsmedelsproduktion

Sädesfält i skymningen

Idag 17 november får de allra flesta lantbrukare som sökt miljöersättningar och kompensationsstöd dem utbetalda i form av en delutbetalning. Stöden är en del av den strategiska planen och är en ersättning för att länets och landets lantbrukare bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och livsmedelsproduktion.

Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut i 1 341 ärenden vilket motsvarar 121 082 733 kronor.

I besluten ingår kompensationsstöd och miljöersättningen betesmarker och slåtterängar. Det är 85 procent av stödet som betalas ut. Resterande 15 procent betalas ut med början i januari.

– Pengarna är viktiga för länets lantbrukare då de har betydelse för deras fortsatta arbete att bibehålla ett öppet landskap och livsmedelsproduktionen. Speciellt ett år som detta då de haft stora utmaningar gällande vädret och övriga yttre faktorer som inflationen och världsläget, säger Pernilla Månsson, stödsamordnare på enheten för jordbrukarstöd.

Så totalt är det alltså 121 082 733 kronor som Gävleborgs lantbrukare får dela på. 12 544 856 kronor är fördelat till 422 lantbrukare för på betesmarker och slåtterängar. Kompensationsstödet, med den totala summan av 108 537 877 kronor, fördelas på 919 lantbrukare.

Stöd för jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Den strategiska planen för jordbrukspolitiken

År 2023 förnyades jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU.

Varje EU-land har tagit fram en så kallad strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik under åren 2023–2027. I den strategiska planen står det till exempel vilka mål vi ska uppnå och vad du kan få stöd och ersättningar för.

Den strategiska planen har tre övergripande mål som alla medlemsländer i EU ska arbeta utifrån. Den strategiska planen ska

  1. stärka sektorns motståndskraft
  2. stödja miljövård och klimatåtgärder
  3. förbättra livet på landsbygdsområden.

De tre målen ska bland annat leda till ökad konkurrenskraft, bevarande av landskap och den biologisk mångfalden samt förbättring av lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på Jordbruksverkets webbplats.

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2023–2027, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss