Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen varslar om förändringar i verksamheten

Logotyp för Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg varslade under tisdagen om förändringar i verksamheten. Förändringarna väntas innebära en övertalighet på 19 tjänster inom myndigheten.

– Vi tvingas fatta det här beslutet med anledning av ändrade ekonomiska förutsättningar och delvis ändrade uppdrag, säger länsråd Veronica Lauritzsen.

De verksamheter som berörs av varslet om minskning av tjänster är Avdelningen för jordbruk och djur, Avdelningen för miljö, Avdelningen för natur, Avdelningen för samhälle, Avdelningen för utveckling och beredskap och Enheten för kommunikation och ledningsstöd.

– Det här är en förändring som slår brett över myndigheten, säger Veronica Lauritzsen.

Förhandlingar och stöttning

Förhandlingar med arbetstagarorganisationerna pågår sedan mitten av oktober. Det nu fattade beslutet om verksamhetsförändring gör att processen går in i nästa fas med omplaceringsutredningar för medarbetare inom de berörda verksamheterna samt turordningskretsning.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att stötta de medarbetare som drabbas i den här förändringen. Vi har ett etablerat samarbete med Trygghetsstiftelsen och vår företagshälsovård, säger Veronica Lauritzsen.

Länsstyrelsen Gävleborg har idag cirka 245 anställda. Antalet varierar lite över året på grund av visstidsanställningar som är kopplade till säsongsarbete.

Kontakt

Sofia Rohlin

Kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss