Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oklarheter kring avskjutningsnivåerna på älg

En älgko står mitt i en skog.

Olika databaser skapar otydligheter kring hur många älgar det finns i länet och hur många som får skjutas Bild: Isaac Mitchell, Pexels

Under höstens älgjakt har Länsstyrelsen Gävleborg märkt av en ökning av inkomna frågor och funderingar kring avskjutningsmålen i olika jaktområden i länet. Användandet av flera olika databaser har lett till oklarheter kring satta avskjutningsmål och frågorna som inkommer handlar om vilka regler som gäller och om beslutade avskjutningsmål har ändrats.

Länsstyrelsens avskjutningsmål tas fram i syfte att nå målen med älgförvaltningen, det vill säga hålla älgstammen på en nivå som håller den livskraftig och i balans med foderresurserna. Målen tas fram i så kallade älgförvaltnings- och älgskötselplaner som, i regel, gäller under tre år och revideras under vår och sommar. Just nu råder dock en del oklarheter och tveksamheter kring vad som egentligen gäller.

– Oklarheter i vilka avskjutningsmål som faktiskt gäller leder till en otydlighet i förvaltningen. Det är tvärtom vad vi på Länsstyrelsen eftersträvar. I förlängningen riskerar det också att leda till brist på förtroende mellan samtliga berörda parter i älgförvaltningen, säger Sandra Wahlund, enhetschef, Enheten för vilt på Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg hänvisar alltid till dagsaktuell statistik på Älgdata som är en plattform där du som jägare hittar aktuell avskjutning för ditt älgskötselområde eller licensområde. Plattformen administreras av Länsstyrelsen och samlar information om älgförvaltningen, såsom inventeringsmetoden älgobs (älgobservation), avskjutningsstatistik, statistik rörande viltolyckor samt statistik från älgbetesinventeringen (ÄBIN).

Olika databaser skapar otydligheter kring hur många älgar som får skjutas

De två vanligaste älgrapporteringssidorna är Viltdata, vilken ägs och administreras av Svenska Jägarförbundet och Jaktrapport som ägs och administreras av skogsbolag.

De inventerings- och avskjutningsresultat som förs in i Viltdata och Jaktrapport av markägare och jägare överförs automatiskt till Länsstyrelsens databas, älgdata. Länsstyrelsen är beslutande över älgförvaltningen och även tillsynsmyndighet för att beslutet också efterlevs. Ett satt avskjutningsmål för ett givet område kan och får endast ändras av Länsstyrelsen.

– Om myndighetens beslut inte efterlevs så kan det leda till att de uppsatta förvaltningsmålen inte uppnås. I vissa områden så kan till exempel en överskjutning riskera att älgstammen når kritiskt låga nivåer. Områden som upprepade gånger frångår myndighetens beslut riskerar också att avregistreras för jakt, säger Sandra Wahlund, enhetschef, Enheten för vilt på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss