Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på kunskapshöjande aktiviteter för att främja ekologisk produktion i länet

På gården i Storvik har det under sommaren pågått ett försök att odla solrosor till korna. Bild: privat

Under hela september har företag, organisationer och myndigheter i Sverige lyft ekologisk mat på olika sätt genom kampanjen EKO-september. Syftet har varit att sprida kunskap om de mervärden som en ekologisk produktion bidrar med till samhället i stort och att de val som varje konsument gör i affären kan göra skillnad.

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja ekologisk produktion i länet. Framför allt genom kunskapshöjande aktiviteter för lantbruket. Därför valde Länsstyrelsen Gävleborg, under kampanjen EKO-september, att uppmärksamma en rad olika ekologiska lantbrukare i länet.

De senaste två åren har ekologisk produktion fått sig en törn. Konsumenter väljer bort ekologiska varor i butiken vilket bidrar till att jordbrukarna inte kan sälja sina produkter. Tyvärr syns också en minskning av arealen ekologiskt odlad jordbruksmark runt om i Sverige och så även i Gävleborg. Vårt län har länge haft en av de största arealerna ekologiskt odlad mark i Sverige, men med en negativ utveckling av ekologisk konsumtion minskar arealen.

Den 25 september anordnade Länsstyrelsen och LRF Gävleborg bland annat en temadag om ekomarknader på Wij Trädgårdar. Med på dagen fanns hela kedjan representerade, lantbruk, förädling, butik och offentliga kök.

Nuvarande nedgång spås vara tillfällig

Emma Rung, VD för KRAV, som inledde dagen menar att konsumenter tycker att miljöfrågorna är jätteviktiga och har stort förtroende för KRAVs märkning. Den nedgång som vi ser nu på grund av lågkonjunktur och i övrigt bistra tider kommer inte vara för alltid.

Att ekomarknaden dalar i dagsläget i kombination med inflation och rådande omvärldsläge var ett återkommande tema under dagen. Men i princip alla talare såg ljust på framtiden och menar att ekomarknaden, på lite sikt, kommer att komma igen.

En annan talare var Pim Bendt från Naturskyddsföreningen som precis har släppt en rapporten- ”Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden”. Pim Bendt säger i rapporten att förlusten av biologisk mångfald och förlusten av bönder hänger ihop. I slättlandskapet blir gårdarna större vilket resulterar i mindre biologisk mångfald och i de kuperade delarna av landet växer marken igen eftersom ingen brukar den.

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja ekologisk produktion i länet

Förutom temadagen har Länsstyrelsen Gävleborg under en hel månad lyft ekologiska lantbrukare runt om i länet för att ge en bild av deras visioner och drivkrafter. Gemensamt har de en stark vilja att tillgodose mat, med god kvalitet och liten negativ påverkan på omgivande miljö, till konsumenter.

Jon och Anna Björs i Järvsö - Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023, Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Michael Eriksson i Hedesunda - Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023, Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Robert Hedlund i Storvik - Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023, Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Sofia och Jonas Lindström i Järvsö - Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023, Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Aron Westlin i Valbo - Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023, Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

På Tura gård i Järvsö odlas bland annat kål och broccoli. Bild: privat

Arrangörer:

Bakom EKO-september står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter och KRAV.

EKO-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och en ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss