Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på ekologisk mat under EKO-september 2023

Aron Westlin har ekologisk spannmålsproduktion i Valbo, utanför Gävle. Bland annat så blir hans oljeväxter, olja, som säljs lokalt på marknader och i mindre butiker. Foto: privat

Under september månad lyfts ekologisk mat på olika sätt i hela Sverige genom kampanjen EKO-september. I samband med detta uppmärksammar Länsstyrelsen Gävleborg ekologiska lantbrukare i länet. En av lantbrukarna är Aron Westlin som har ekologisk spannmålsproduktion i Valbo.

Aron tog över gården 2017, men gården har varit ansluten till KRAV ända sedan 1986. Han säljer sina oljeväxter till Mårdängs Kallpressade Rapsolja som pressar det till olja.
Oljan kan sedan köpas på marknader och i lokala butiker såsom i Högbo Bruk och på Växtzon 4.

Åkerbönorna och resterande spannmål säljs normalt till Nordisk råvara respektive Dalviks Kvarn som vidareförädlar grödorna till exempelvis mjöl och gryn. På gården odlas även solrosor för självplock där intäkterna går till Barncancerfonden. I början av september var förtjänsten 75 000 kronor.

I och med årets torka, och senare blöta sensommar, når tyvärr inte grödorna ställda kvalitetskrav och i år blir spannmålen istället till djurfoder.

Varför är det viktigt för dig och länet med ekologisk produktion?

– Jag tycker att det är roligare och mer utmanade att odla ekologiskt. Det är även viktigt med jordhälsa och att utnyttja växtföljden för att ge jorden näring och undvika växtsjukdomar och ogräs. I Gävleborg finns det ett stort antal duktiga mathantverkare som vinner priser och det är roligt att kunna leverera produkter till dem, säger Aron Westlin.

Varför är det viktigt att fortsätta med ekologisk produktion?

– Ekologisk produktion bidrar till vår biologiska mångfald. Det skapar även en bra jordhälsa som ger goda förutsättningar för att klara av ett varierande klimat, fortsätter Aron.

Har du gjort något innovativt under åren för att utveckla ditt företag?

– Jag har breddat min odling med flera sorter, däribland olika sorters bönor. I år har jag dessutom börjat odla kulturspannmål som Svedjeråg och Dala lantvete.

Gävle kommun har frågat om jag kan odla ärtor och bönor för växtbaserat protein som skulle kunna serveras på kommunens skolor och inom äldreomsorgen. Det är dock svårt att hitta odlingssäkra sorter, de som jag har provat hittills har tyvärr inte övervintrat, säger Aron.

Såmaskinen från 2022 är det senaste inköpet på gården i Valbo. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vad ser du för utmaningar dels för dig själv dels för länet för att vi ska kunna öka den ekologiska produktionen?

– Att hitta en marknad, det vill säga kunder, som vill köpa varorna till ett pris som gör att det är lönsamt att odla ekologiskt. En annan utmaning är att få fler att förstå vikten av att jobba mer med jordhälsa och växtföljder. Och för att kunna cirkulera växtnäringen behöver man hitta restprodukter (gödning) som är godkända att använda i ekologisk odling.

Om du var landsbygdsminister, vilka frågor skulle du driva?

– Att lantbrukaren får betalt för sina produkter så att det lönar sig att vara odlare.
I dag finns det politiskt styrda ersättningar (EU och nationella) för miljö och biologisk mångfald.
De räknas inte upp vid inflation och byte av politisk inriktning kan ändra förutsättningarna så att företag måste lägga ner, fortsätter Aron.

Jag har drivit mitt företag i sju år och under tre av dessa år har det varit bekymmer med extremväder som resulterat i betydande skördeförluster. Sådana här vädersituationer kommer sannolikt bli vanligare i framtiden. Vi måste hitta bra lösningar så att enskilda odlare inte blir tvungna att lägga ner, utan i stället kan ställa om och anpassa sin verksamhet.

– En annan viktig fråga är att den inhemska produktionen av biobränsle måste öka, så att lantbruket kan minska sitt klimatavtryck. Det kommer att ta tid att hitta alternativa drivmedel för jord och skogsbruk, avslutar Aron.

Arrangörer:

Bakom EKO-september står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter och KRAV.

EKO-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och en ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss