Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2024

Varg i naturmiljö

Foto: Mostphotos

Idag presenterar länsstyrelserna sina beslut om licensjakt efter varg 2024. I Gävleborg kommer ingen licensjakt att bedrivas. Vargtätheten i andra län har gjort att de prioriterats i fördelningen av jaktuttaget. Totalt i Sverige får 36 vargar fällas, fördelat på sex revir.

Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest. Berörda länsstyrelser har samverkat för att säkerställa att jakten bedrivs så att jaktuttagets storlek och fördelning inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt.

– Länsstyrelsen Gävleborg förvaltar länets vargstam aktivt och den senaste inventeringen visar att vi nu ligger på en nivå nära det förvaltningsmål som beslutats för länet. I dagsläget finns det andra län som har en högre täthet av vargrevir och licensjakten kommer att fokuseras till de områdena, säger Simon Viklund vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Förra vinterns varginventering avslutades den 31 mars och visade att det fanns uppskattningsvis 48 vargar i Gävleborg. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 61 vargar och antalet närmar sig därmed länets förvaltningsmål som är 40 vargar.

– I antalet 48 finns också valpar där föräldrarna inte hittats, den föryngringen särredovisas men ingår i vargpopulationens storlek för länet, säger Simon Viklund.

Licensjakt 2024

Den senaste inventeringen visar att vargstammen i Sverige minskat från 460 till 450 individer. Det är dock viktigt att notera att inventeringsresultatet innefattar även döda vargar. Det innebär att de vargar som skjutits genom licens- och skyddsjakt, samt vargar som eventuellt hittats döda av andra anledningar, ryms inom de 450.

– I den beskattningsmodell som länsstyrelserna har till stöd vid framtagandet av besluten om licensjakt 2024 tas det med i beaktningen, liksom de vargar som fötts under våren. Enligt modellen innebär ett uttag på 36 vargar att stammen fortsatt kommer att minska nationellt sett men utan att riskera artens gynnsamma bevarandestatus, säger Simon Viklund.

Bred förankring och samverkan

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De berörda länen i mellersta respektive södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

Berörda länen i mellersta respektive södra rovdjursförvaltningsområdet

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal vargar

Södermanland

Södra

Gryten

6

Värmland

Mellersta

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa

6

Örebro

Mellersta

Villingsberg

6

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2022–2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss