Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbrukarstöd och väderutmaningarna

En person öppnar post

Sommarens väderutmaningar har inneburit att många lantbrukare nu har svårt att uppfylla kraven som finns för de olika jordbrukarstöden. Här kommer tips och råd till dig som lantbrukare.

Torkan som inledde odlingssäsongen för länets lantbrukare ersattes med en riklig nederbörd som resulterade i vattenmättade marker, och på vissa håll översvämningar.

Det här kan leda till att det är svårt för dig som lantbrukare att uppfylla de aktivitets- och skötselkrav som finns för de olika jordbrukarstöden.

Brev om avvikelse

I början av oktober kommer du som lantbrukare få ett brev via posten eller digitalt från Jordbruksverket (beroende på vad du valt), ett så kallat kommuniceringsbrev.

Om du som lantbrukare får kommuniceringsbrevet om markuppföljning eller en avvikelse vid en arealkontroll behöver du agera, det för att undvika avdrag på stöden. 31 oktober är sista dag att göra något av dessa tre alternativen:

  • agera på brevet om markuppföljning genom att antingen bevisa aktivitet genom att skicka in geotaggat foto via appen Geofoto
  • dra tillbaka ansökan om utbetalning på det berörda skiftet eller ta bort hela skiftet ur ansökan
  • skicka in en skrivelse till länsstyrelsen där orsaken till avsaknad av aktivitet eller skörd beskrivs.

Är du osäker på hur du ska agera om du fått brevet om markuppföljning eller avvikelse vid kontroll är du välkommen att kontakta länsstyrelsens handläggare på telefonnummer 0771‑67 00 00.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss