Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bushresa för att lyfta vikten av öppna landskap i länet

Fin uppslutning vid Majors hagar. Ett tjugotal politiker och tjänstepersoner från länets kommuner samt Länsstyrelsen Gävleborg, LRF och Region Gävleborg, deltog under dagen. Foto: Rebecka Wikström

Vad händer med det öppna landskapet när lantbruket försvinner?!
Den 23 augusti anordnade Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med LRF Gävleborg en bushresa i Hälsingland för att ta reda på det. Liknande resor har anordnats runt om i landet under ett flertal år och nu var det dags för Gävleborg.

Syftet med resan var att visa och prata om hur Sveriges jordbruksmark överges i allt större utsträckning och i stället planteras eller växer igen, den förbuskas – därav namnet bushresa.
Ett tjugotal politiker och tjänstepersoner från länets kommuner samt Länsstyrelsen Gävleborg, LRF och Region Gävleborg, deltog.

Under en dag fick Länsstyrelsen Gävleborg möjlighet att belysa vikten av att det finns företag med betande djur. Företag som behövs för att bevara ett artrikt och vackert landskap som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

Dagen anordnades i miljömålen, Agenda 2030 och livsmedelsstrategins anda.

Vikten av lokal matproduktion och öppna landskap

Det första stoppet var på Koldemo lantbruk i Arbrå, en mjölkgård med kor som håller närliggande marker öppna. I anslutning till gården tittade vi på marker som har betats och inte har betats på många år, bland annat majors hagar. Besöket gav deltagarna möjlighet att få höra mjölkbönder berätta om hur de tänker kring sin, och andras, matproduktion och öppna landskap.

Det andra stoppet, efter lunch, var på Sässmanområdet som är ett storslaget odlingslandskap i Voxnadalens biosfärområde. Det blev även ett besök vid Edsbyns slalombacke där lantbrukaren Johan Mittjas har sina djur. Djuren betar där människor annars behöver röja bort vegetation och gör slalombacken till en värdefull ängsmark. Win-win helt enkelt, både för kommunens ekonomi, lantbrukaren och den biologiska mångfalden.

Mellan stoppen hölls en fin dialog med deltagarna kring frågor som livsmedelsberedskap, exploatering av jordbruksmark och livsmedelsproduktion i samklang med biologisk mångfald.

Det blev en del traskande vid Majors hagar för samtal kring vikten av öppna odlingslandskap. Bild: Rebecka Wikström

På Koldemo lantbruk, en mjölkgård i Arbrå, håller kossorna närliggande marker öppna.

Liknande resa genom Gästrikland i juni

Tidigare i somras anordnades en liknande bushresa i Gästrikland.

Då fick deltagarna först besöka Vallerängs lantbruk som har en ekologisk mjölkproduktion och som håller sina djur på restaurerade marker längst Dalälven. I anslutning till dessa marker ligger också betesmark som inte betats på många år.

Det andra stoppet var hos Tomas Jönsson på Vinnersjö gårdsslakteri. Han berättade om hur det är att driva en småskalig livsmedelsproduktion på landsbygden och hur alla delar i livsmedelskedjan är beroende av varandra.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss